←prev entry Top next entry→
本日は中学校1期入試適性検査・自己推薦入試が実施されました!

本日は、中学校1期入試適性検査・自己推薦入試が実施されました。先週よりさらに多くの受験生で教室は満員となり、学校全体は緊張感が漂う雰囲気に包まれていました。

| sanyojoshi | - | comments(0) | - | - | - |
Comment
name:
email:
url:
comments: